Choď na obsah Choď na menu

Čo by ste sa mali naučiť pred tým ako začnete:

1. Ako prvé si ukážeme ako vyzerá klaviatúra.

m-audio-keystation-mini-32.jpg

Klaviatúra sa skladá z bielych a čiernych klávesov. V tomto prípade platí čím viac ich máte, tým lepšie.

Biele klávesy (z ľava do prava):
C - D - E - F - G - A - H - C
/pokračuje sa od začiatku čiže C,D,E,F,G,A,H,C,D,E,F,G,A,H,C,D.../ 

Teraz si predstavíme čierne klávesy:
Cis - Dis - Fis - Gis - Ais/B

 

2. Ako druhé si vysvetlíme, čo to vlastne AKORD je.

Akord je súzvuk minimálne 3 tónov (kláves)
Akordy poznáme DUROVÉ a MOLOVÉ.
Aký je medzi nimi rozdiel? Pokiaľ ste úplný začiatočník tak Vám stačí vedieť, že Durové akordy znejú akoby veselšie zatiaľ čo Molové akordy znejú smutne, vážne. Porovnáme si to neskôr.

Akordy používame na jednoduché hranie akejkoľvek piesne.

Garantujem Vám, že ak sa naučíte iba základné akordy z tejto stránky, budete vedieť zahrať jednoduchou formou takmer každú pieseň!

 

3. Základné akordy

V tejto časti sa naučíme základné DUROVÉ akordy.

1. C dur
Skladá sa z tónov C-E-G. Ak tieto tri klávesy stlačíte spolu, vznikne akord.

c.jpg

2. D dur
Skladá sa z tónov D-Fis-A. 

d.jpg

3. E dur
Skladá sa z tónov E-Gis-H.

e.jpg

 

4. F dur
Skladá sa z tónov F-A-C.

f.jpg

5. G dur
Skladá sa z tónov G-H-D.

g.jpg

6. A dur
Skladá sa z tónov A-Cis-D. 
(na ilustrácii z dôvodu malého obrázku v inom poradí ale akord je ten istý)
(Nezáleží na poradí tónov a v akej časti klavíra ich zahráte)

a.jpg

7. H dur
Skladá sa z tónov H-Dis-Fis.

h.jpg